1. Aký je účel tejto webovej stránky?

Táto webová stránka je rozhodujúcim prvým krokom The Coca-Cola Company transparentne zdieľať informácie o finančnej podpore a partnerstvách vedeckých výskumov zdravia a správneho životného štýlu. Stránka je tiež zoznamom odborníkov na zdravie a vedeckých expertov, s ktorými sme hrdo spolupracovali od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015. Aj keď sme boli vždy

otvorení v otázkach takéhoto financovania, tento web robí informácie ešte ľahšie prístupné a dohľadateľné. Web budeme aktualizovať každý rok.

2. Aké ďalšie kroky spraví The Coca-Cola Company smerom k väčšej transparentnosti podporovaných partnerstiev a výskumov?

Zdieľanie našej finančnej podpory vedeckého výskumu a partnerstiev projektov zameraných na zdravý životný štýl je prvým krokom nášho širšieho úsilia o ešte väčšiu transparentnosť.

Na ceste vpred sa sústredíme na vyhodnotenie nášho prístupu k obezite a skúmame, ako môžeme byť užitočnejším a dôveryhodným partnerom pre komunitu, ktorej slúžime už 130 rokov. Neustále počúvame a učíme sa od komunity verejného zdravia a ďalších zainteresovaných strán, s cieľom lepšie porozumieť, akú najvhodnejšiu úlohu môžeme hrať v podpore boja proti obezite, takým spôsobom, ktorý je dôveryhodný, transparentný a prospešný pre každého.

3. Prečo zverejňujete tieto informácie teraz?

Rozumieme, že ľudia sa pýtajú na našu podporu činností a partnerstiev týkajúcich sa zdravia a dobrej kondície. Preto sme sa zaviazali zverejňovať tieto informácie, ako bolo publikované v médiách, na základe slov Muhtara Kenta pre Wall Street Journal.

Táto webová stránka si kladie za cieľ poskytovať tieto informácie, aktualizované každoročne.

4. Čo znamená slovo „partnerstvo“ v tomto zozname?

Pre účely tohto zoznamu používame termín „partnerstvo“ v neformálnom význame, odkazujúcom na náš vzťah so subjektmi sídliacimi na slovenskom trhu, ktoré získali finančné prostriedky na podporu svojich programov zameraných na zdravie a dobrú kondíciu a na komunikačnú činnosť vykonávanú v Slovenskej republike od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015.


VÝSKUM

5. Robí The Coca-Cola Company výskum o zdraví a životnom štýle na slovenskom trhu?

The Coca-Cola Company nevykonáva vlastný výskum v oblasti zdravia a životného štýlu ani nepodporila výskum vedeckých inštitúcií a univerzít na Slovensku.

6. Akú záruku máme, že zoznam financovaných projektov na vašich webových stránkach je kompletný?

V dobrej viere sa usilujeme zverejňovať všetky financované projekty, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu. Ak sme neúmyselne vynechali vec spĺňajúcu tieto kritériá, doplníme ju v rámci jednej z nasledujúcich aktualizácií vykonávaných každoročne.

7. Má Coca-Cola Česká a Slovenská republika fond na podporu zdravia a lekárskych organizácií?

Neposkytli sme finančné prostriedky na podporu takýchto organizácií na českom a slovenskom trhu. Radšej podporujeme rôzne organizácie, ktoré vytvárajú, vykonávajú a propagujú programy zamerané na zdravie a regeneráciu. Okrem toho poskytujeme finančné prostriedky organizáciám, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti správneho cvičenia, zdravia a aktívneho životného štýlu.

8. Očakávate, že organizácie, ktoré od vás dostávajú financie, podporia vaše produkty?

Nie. Finančné prostriedky sú poskytované bez podmienok a slúžia len na podporu poslania a cieľov konkrétnej organizácie.