Výskumov a Partnerstiev

transparency-banner-slovakia.png

Výskumov a Partnerstiev

Názov Typ Organizácia Množstvo Dátum
Spolupráca s nutričnými expertmi partnership j&n Publicity €4 500 2015
Tlačová konferencia na tému sladidlá, HFCS partnership j&n Publicity €3 500 2015
Spolupráca s nutričnými expertmi partnership j&n Publicity €3 600 2014
Prieskum pre projekt Nehovor mi Tučko partnership Neopublic agency €2 500 2011
Projekt prevencie detskej obezity Nehovor mi Tučko I. partnership Neopublic agency €700 2011
Projekt prevencie detskej obezity Nehovor mi Tučko II. partnership Neopublic agency €6 800 2011

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

V dobrej viere sa usilujeme zverejňovať všetky financované projekty, ktoré spĺňajú kritériá. Ak sme neúmyselne vynechali vec spĺňajúcu tieto kritériá, doplníme ju v jednej z našich budúcich aktualizácií, ktoré plánujeme robiť každých dvanásť mesiacov.

Zverejnené a nezverejnené položky od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015


Zverejnené programy a partnerstvá:

  1. Finančné prostriedky poskytnuté spoločnosťou Coca-Cola Slovensko subjektom sídliacim v Slovenskej republike na aktivity a programy týkajúce sa stravovania, správnej výživy a zdravia alebo fyzickej aktivity a na podporu programov pre zdravý životný štýl a dobrú kondíciu a tiež na komunikačné aktivíty realizované v Slovenskej republike.


Nezverejnené programy a partnerstvá:

  1. Programy a aktivity realizované mimo Slovenskej republiky a nefinancované spoločnosťou Coca-Cola Slovensko.
  2. Výskumy v oblasti surovín, obalov, produktov alebo značiek, ktoré nesúvisia s denným príjmom potravy, výživou a so zdravím, alebo s fyzickou aktivitou.
  3. Výskum a vývoj nových prísad, obalov, produktov alebo značiek.
  4. Platby tretím stranám a poskytovateľom služieb za mediálne služby, reklamu a logistiku na podporu uvedených „partnerstiev“ a programov zdravého životného štýlu.

Niekoľko jedincov, s ktorými sme pracovali v minulosti, si neprialo byť uvedených na zozname. Súhrnná výška finančných prostriedkov, ktorá im bola na Slovensku poskytnutá v priebehu posledných piatich rokov, je približne 6 500 eur.

Časový rámec: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015. Sumy od 1. januára 2016 budú zverejnené v budúcej aktualizácii.

Mena: Všetky sumy uvedené v eurách.